본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


Điều kiện xin nhập học

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Gwangju.

Điều kiện nhập học

Bạn có thể xin học ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau.

Hạng mục Học lực Ngoại ngữ
Lớp tiếng Hàn Người tốt nghiệp PTTH -
Nhập học mới đại học Người tốt nghiệp PTTH - Có TOPIK 3 trở lên
- Khối kỹ thuật và khối nghệ thuật,
thể thao thì TOPIK 2
Chuyển tiếp năm 3 Người hoàn thành 2 năm bậc đại học hoặc tốt nghiệp Cao đẳng
Sau đại học Người tốt nghiệp đại học