본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


Thời gian nhận đơn

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Gwangju.

Thời qian nộp hồ sơ

Học kỳ mùa xuân và mùa thu bắt đầu

Học kỳ Thời gian đăng ký Thời gian nộp hồ sơ Ngày khai giảng
Học kỳ mùa Xuân Giữa tháng 12 Cuối tháng 12 Ngày 02 tháng 3
Học kỳ mùa Thu Giữa tháng 6 Cuối tháng 6 Ngày 01 tháng 9