본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


Bảo hiểm du học sinh

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Gwangju.

Bảo hiểm y tế

Để bảo vệ sức khỏe của mình, sinh viên nước ngoài phải mua bảo hiểm y tế . Các bạn chuẩn bị Thẻ đăng ký người nước ngoài, Hộ chiếu, Tiền bảo hiểm y tế đến nộp tại phòng Đối ngoại thì có thể mua được ngay Bảo hiểm y tế. Thời gian hiệu lực của Bảo hiểm y tế là 01 năm và chi phí là khoảng 200 ngàn Won.