본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

Khóa tiếng Hàn

Xem mã QR

Giới thiệu chương trình

Đại học Gwangju có một đội ngũ giảng viên tiếng Hàn ưu tú đang giảng dạy gồm các kỹ năng như Nghe, Nói, Đọc, Viết. Chúng tôi đặt mục tiêu là nâng cao năng lực tiếng Hàn cho các du học sinh để các bạn đạt được kết quả tốt trong những kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK), cũng có còn ý nghĩa khác nữa là giúp các bạn có cơ bản về ngôn ngữ khi vào học chương trình chính quy đại học.

Những điểm đặc biệt trong đào tạo

 • Công tác giảng dạy đặt trọng tâm là tiếng Hàn thực dụng, Thi năng lực tiếng Hàn(TOPIK), học sinh có khả năng đạt được Topik 3 sau một năm học tập.
 • Tạo cơ hội học nhóm với sinh viên Hàn quốc 1 kèm 1 để tiến hành giao kưu văn hóa
 • Tiến hành cho thi định kỳ để đánh giá năng lực tiếng Hàn, thông báo kết quả học tập và chuyên cần cho gia đình biết mỗi học kỳ
 • Những học sinh có thành tích học tập tốt và chuyên cần cao, sau 6 tháng học tập sẽ được phép đi làm thêm, nâng cao năng lực tiếng Hàn

Những học sinh sau khi học xong 1 năm mà không đạt được Topik 3 hoặc GU-Topik 3 thì có thể tiếp tục theo học chương trình tiếng Hàn. Thời gian tối đa được học chương trình tiếng Hàn là 2 năm, mỗi học kỳ là 400 giờ

Chương trình học tiếng Hàn
 • một năm là 800 giờ (2 học kỳ), mỗi học kỳ là 400 giờ
Học phí học tiếng Hàn
 • 4 triệu 4 trăm ngàn Won
Phương pháp chuyển trả tiền học phí chương trình tiếng Hàn
 • Tên ngân hàng : KWANGJU BANK
 • CODE ngân hàng : KWABKRSE
 • Người thụ hưởng: GWANGJU UNIVERSITY (INTERNATIONAL EDUCATION CENTER )
 • Tài khoản bằng tiền Mỹ Dolla: 134-307-001203
 • Tài khoản bằng tiền Hàn Won: 134-127-002067
 • Địa chỉ người thụ hưởng: 277 HYODEOK-RO, NAM-GU, GWANGJU, KOREA