본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

Viện đào tạo quốc tế

Xem mã QR

Viện đào tạo Quốc Tế

Viện đào tạo Quốc tế đại học Gwangju phụ trách công tác giao lưu quốc tế và công tác sinh viên người nước ngoài. Viện đào tạo Quốc tế tích cực trong việc xúc tiến giao lưu với các cơ quan giáo dục bậc cao nước ngoài để ký kết giao lưu ái hữu với họ. Để đào tạo nhân tài có tính quốc tế, hiện nay đang thực hiện các chương trình giao lưu với các đại học nước ngoài, thông qua chương trình Trao đổi sinh viên mà sinh viên Hàn Quốc có thể học tập được tại đa số các quốc gia như Trung quốc, Mỹ, Nhật bản, Việt Nam. Và từ nhiều khu vực của các quốc gia như Trung quốc, Việt Nam… có khoảng 270 du học sinh đến học tại trường chúng tôi. Viện đào tạo Quốc tế sẽ thông qua việc giao lưu quốc tế mà tạo cho sinh viên một môi trường học tập tốt nhất.

Viện đào tạo Quốc tế được hình thành từ việc hợp nhất 2 cơ quan: Trung tâm giao lưu quốc tế và Trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Trung tâm giao lưu quốc tế

Trung tâm đang đảm nhận công tác Hợp tác giao lưu, Đào tạo tiếng Hàn, chiêu sinh người nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài, phụ trách visa, nghiệp vụ liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và nghiệp vụ quản lý sinh hoạt của du học sinh. Chương trình tiếng Hàn được các giảng viên có kinh nghiệm phong phú đảm nhận giảng dạy. Trung tâm giao lưu quốc tế sẽ làm hết sức mình để cho việc nhập học vào chương trình đại học và Sau đại học của du học sinh được luôn thuận tiện suông sẻ.

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Với trang bị đầy đủ những giáo cụ, đồ dùng dạy học và đội ngũ giảng viên người nước ngoài có kinh nghiệm, chúng tôi đang tiến hành giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Nhật… đa dạng nhiều ngoại ngữ cho sinh viên trường Gwangju và người dân ở Gwangju, đồng thời chúng tôi cũng có những chương trình tạo điều kiện để sinh viên hiện đang theo học tại trường có dịp trải nghiệm ngoại ngữ ở các trường nước ngoài.